אודות החברה

ש.ב. שיווק המהרין בע”מ (להלן: “החברה“) מכבדת את הפרטיות של המשתמשים (להלן: “המשתמשים“) באתר www.freshfruits.co.il (להלן: “האתר“) ומחויבת להגן על המידע האישי שנאסף אודותיך. למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו (להלן: “מדיניות הפרטיות“) תהיה המשמעות המופיעה לצידם בתנאי השימוש של החברה המצויים בכתובת _https://freshfruits.co.il/privacy-policy/___ (להלן: “תנאי השימוש“), אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו.

מדיניות הפרטיות מתייחסת באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

הסכמה

בעצם הכניסה, ההתחברות, הגישה ובעצם השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו, המשתמש מביע את הסכמתו לאמור במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתו לאיסוף המידע האישי של המשתמש (כהגדרתו להלן), לעיבודו והעברתו לצדדים שלישיים מטעם החברה, לשמירתו במאגרי מידע של החברה ולכל עיבוד ושימוש אחר במידע כמפורט במדיניות הפרטיות.

המידע האישי ישמש לצורך מתן השירותים המוצעים באתר בלבד (כגון משלוחים לכתובת המשתמש, משלוח עדכונים והודעות פרסומיות, הצעת מוצרים העשויים להיות רלוונטיים על בסיס היסטוריית הרכישות של המשתמש וכו’) כמפורט להלן.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח למשתמשים הודעות פרסומיות ושיווקיות שונות, לרבות מידע אודות מבצעים והנחות. בעת רישום המשתמש לאתר, מסכים המשתמש לקבלת הודעות כאמור. למען הסר ספק, במתן הסכמה זו ובשימוש המשתמש באתר, מסכים המשתמש לקבלת הודעות כאמור. המשתמש רשאי להסיר את כתובת הדוא”ל שלו מרשימת התפוצה או לבטל קבלת הודעות פרסומיות נוספות באמצעות לחיצה על “הסר” אשר יופיע בהודעה ו/או באמצעות ההנחיות שיופיעו בהודעה.

המידע

החברה אוספת מהמשתמשים שני סוגים של מידע:

  1. מידע אנונימי שאינו מזהה את המשתמשים (להלן: “מידע לא אישי“). מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לחברה בשעה שהמשתמש משתמש באתר, ואינו מאפשר את זיהויו של אותו משתמש. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותו של המשתמש באתר, את זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, סוג המכשיר הנייד וגרסתו, שפת המכשיר, דף ההפניה, שפת המקלדת, רזולוציית מסך וכיו”ב.
  2. מידע אישי מזהה (להלן: “מידע אישי“). המידע האישי מאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש.

המשתמשים מספקים באופן אוטומטי את כתובת ה- IP שלהם, בהתאם לרשת או למכשיר בהם הם משתמשים. מידע זה נאסף על מנת לשפר את חוויית המשתמשים ולמטרות אבטחה.

בנוסף, החברה אוספת מידע אישי הנמסר על ידי משתמשים באופן מודע ומרצונם החופשי במהלך השימוש באתר, למשל בעת ההרשמה לאתר, ומנטרת אחר הרגלי הגלישה, נתוני השימוש, מידע ומבצעים בהם צפה המשתמש, מוצרים שהוסיף לסל הקניות ו/או רכש. החברה תשתמש במידע זה כדי לשלוח למשתמשים עדכונים, דיוור ישיר והצעות פרסומיות וכן לצורך בקרה, פילוח, ניהול ושיפור חווית השימוש באתר.

בעת ההרשמה ו/או ההזמנה, נדרש המשתמש למסור פרטים כגון שם מלא, כתובת מייל, מוצרים שהוזמנו, כתובת למשלוח ומספר טלפון.

במסגרת טופס יצירת קשר באתר, משתמשים נדרשים למסור פרטי התקשרות בסיסיים, לרבות דוא”ל ומספר טלפון נייד. יתכן כי משתמשים ידרשו בעתיד למסור מידע נוסף.

פרטי כרטיס האשראי נמסרים לחברת סליקה חיצונית לצורך ביצוע תשלומים ואינם נשמרים על ידי החברה.

החברה תקבל גישה למידע אודות נתוני מיקום, מסלול תנועה, כתובת IP, מספר הזיהוי של המכשיר, סוג והגדרות המכשיר, שפה, סוג דפדפן וכד’, בעת השימוש באתר. ניתן לבטל שירותי מיקום באמצעות שינוי הגדרות המכשיר בהתאם להוראות היצרן של המכשיר.

המידע המפורט לעיל, הנאסף מהמשתמשים באתר, נשמר במאגרי המידע של החברה לשימושה ו/או לשימוש נותני שירותים מטעמה, והשימוש בו יהיה למטרות המפורטות להלן.

למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.

החברה לא תאסוף מידע אישי ללא קבלת הסכמת המשתמשים, אשר ניתנת, בין היתר, במסגרת קבלת המשתמש את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות על ידי השימוש באתר. המשתמש אינו מחויב למסור מידע אישי על פי חוק. המשתמש מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהוא מספק לחברה נמסר מרצונו החופשי, על מנת שהחברה תוכל לספק למשתמש את השירותים המוצעים באתר. עוד מסכים המשתמש כי החברה תשמור את המידע שסיפק לה במאגר מידע, בישראל או בחו”ל.

איסוף המידע

המידע נאסף על ידי החברה באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים, שהנם ספקי שירותים עימם התקשרה החברה:

באמצעות כניסת המשתמש לאתר והשימוש בו. החברה מודעת לעצם הביקור ו/או השימוש באתר ורשאית לאסוף ולתעד מידע הקשור לשימוש (לרבות מיקום המשתמש).

החברה אוספת מידע שהמשתמש שיתף מרצון עם החברה בעת ההצטרפות לאתר, בעת השימוש בשירותי החברה או בעת מילוי טופס יצירת קשר.

מטרות ושימוש במידע

המידע הלא-אישי משתמש את החברה לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים, מחקריים ושיווקיים. כמו כן החברה עושה במידע הלא-אישי שימוש לצורך התאמה, פיתוח ושיפור השירותים הניתנים על ידי החברה.

המידע האישי משתמש את החברה על מנת להעניק את השירותים למשתמש, ובהם ביצוע ההזמנות, ביצוע המשלוח למשתמש וכיו”ב, וכן על מנת להתאים, לפתח ולשפר את השירותים הניתנים על ידי החברה. בנוסף משמש המידע האישי את החברה לשםהצעת הצעות, הטבות או הנחות בהתאם להרגלי הקנייה של המשתמש, למשלוח מסרים פרסומיים ו/או ניוזלטר ו/או הצעות מסחריות ייעודיות אחרות למשתמשים, וזאת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS ו/או באופן אחר, בין אם על ידי החברה ובין אם באמצעות צדדים שלישיים שהינם שותפים עסקיים של החברה. ניתן לבטל את ההרשאה לקבל הודעות פרסומיות על ידי שינויי ההגדרות או באמצעות הבחירה באפשרות של הסרה. כמו כן משתמשת החברה במידע האישי על מנת להשיב לשאלות משתמשים ולהעניק שירותי תמיכה טכנית.

שיתוף המידע

החברה לא תמכור ולא תמסחר מידע אישי של משתמשיה. החברה משתמשת במידע האישי למטרות המפורטות לעיל (על ידי החברה או על ידי נותני שירותיה). בנוסף, החברה רשאית לגלות מידע אישי לצדדים שלישיים במקרים הבאים: (א) על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ד) על מנת להשיב לתביעה, דרישה או טענה כי התכנים והשימוש בהם נעשו ללא הרשאה או מפרים זכויות של צדדים שלישיים; (ה) על מנת להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה; (ו) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של המשתמשים או של הציבור הרחב; (ז) במקרה של שינוי שליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה; ו/או (ח) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי.

למען הסר ספק, החברה רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע לא-אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

שינוי או מחיקה של מידע אישי

אם מסיבה כלשהי, המשתמש מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי שהעביר לחברה, ניתן לעשות זאת באמצעות הודעת דואר אלקטרוני עם פירוט הבקשה לכתובת _____________ והחברה תדאג לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

אלא אם יורה המשתמש אחרת לחברה, החברה רשאית להחזיק במידע האישי של המשתמש, כל עוד הדבר נחוץ באופן סביר עבור המטרה שבגינה נאסף המידע האישי, לרבות אך לא רק, על מנת לעמוד בדרישות, החובות או ההתחייבויות המשפטיות או העסקיות של החברה, שמירה על זכויותיה המשפטיות, לפתרון סכסוכים, לאכיפת התנאים, לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית והכל בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

מידע אודות קטינים

השימוש באתר מותר לבגירים מעל גיל שמונה עשרה (18). אין לחברה כל כוונה לאסוף מידע אישי מקטינים מתחת לגיל שמונה עשרה (18). במקרה שיובא לידיעת החברה כי קטין מתחת לגיל שמונה עשרה (18) משתמש באתר, החברה תחסום משתמש זה, ותעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי שנאסף לגביו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבקש הוכחת גיל בכל שלב, על מנת למנוע איסוף מידע אודות קטינים.

אבטחת המידע

החברה מיישמת נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמתחייב על פי דין על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה.

יחד עם זאת, מערכות ההגנה ואבטחת המידע של החברה אינן חסינות לחלוטין בפני כל חדירה או גישה בלתי מורשית ואינן מעניקות הגנה מוחלטת. החברה אינה מתחייבת או ערבה לכך שגישה לא מורשית למידע האמור לעולם לא תקרה, ולא תהיה אחראית לכל גישה לא מורשית כאמור ולתוצאותיה וכן לא תשא באחריות בקשר לכל נזק שיגרם למשתמש בעקבות חדירה, שימוש בלתי מורשה או גניבת מידע ממאגרי החברה ו/או מהאתר.

שירותי צדדים שלישיים

החברה שומרת על זכותו להשתמש בתוכנה או בשירות צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף בזמן השימוש באתר החברה. החברה עושה מאמצים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי. יחד עם זאת, לחברה אין כל שליטה על צדדים שלישיים אלה.

טכנולוגיות איסוף מידע

בעת השימוש באתר, החברה או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ”עוגיות” (cookies), Flash, “משואות רשת” (web beacons), פיקסלים, Google Analytics וכן טכנולוגיות ומערכות מעקב וניטור נוספות (להלן: “טכנולוגיות מעקב“). טכנולוגיות מעקב אלה, בין היתר, נשמרות על גבי זיכרון המחשב שברשות המשתמש ו/או מכשירו ומאפשרות לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך התחברות המשתמש לאתר), וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש. טכנולוגיות המעקב מכילות מידע אודות הרגלי הגלישה של המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע לאתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת כניסתו לאתר, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, פרטי ספק האינטרנט של המשתמש, כתובת IP, מיקום המכשיר ועוד.

טכנולוגיות המעקב משמשות, בין היתר, למטרות הבאות: איסוף נתונים סטטיסטיים, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות המשתמשים, ניטור הרגלי גלישה ופעילות היסטוריית הגלישה, אפיון השימושים של המשתמש באתר, שיפור השירות וחווית המשתמש, פרסום ושיווק מותאם להעדפות המשתמשים, אבטחת מידע וכן למטרות נוספות.

ניתן לנטרל את טכנולוגיות המעקב. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות.

עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את טכנולוגיות המעקב או לא יאפשר את אחסונן ו/או אם ישנה את מאפייני ה- Flash, החוויה המקוונת של המשתמש תהיה מוגבלת. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן או במסך ה”עזרה” על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.

על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקר המשתמש, משך החיפוש שלו וכיו”ב. על מנת לבצע פעולות בנוגע לאפשרויות המעקב של צדדים שלישיים, ניתן לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש שלהם.

דיוור ישיר

המשתמש מסכים לכך שהחברה תשתמש בפרטיו אשר נמסרו לה מרצונו, כדי שהחברה תיידע אותו אודות שירותיה, וכדי שהחברה ו/או צדדים שלישיים יפנו אל המשתמש בהודעות דיוור ישיר (בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981) ו/או מידע שיווקי ו/או פרסומי (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982), וכן למשלוח הטבות או הצעות של החברה או של צדדים שלישיים, אשר יועברו אל המשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או דיוור ישיר ו/או באמצעות SMS ו/או בדרך אחרת. המשתמש רשאי להסיר את כתובת הדוא”ל שלו מרשימת התפוצה של החברה או לבטל קבלת הודעות פרסומיות נוספות באמצעות לחיצה על “הסר” אשר יופיע בהודעה ו/או באמצעות ההנחיות שיופיעו בהודעה. המשתמש מאשר כי החברה הודיעה לו כי הוא יכול לסרב לקבל הודעות ותכנים כאמור. ככל שתתקבל הודעת הסרה כאמור, החברה תסיר את פרטי המשתמש מרשימת התפוצה, בהתאם לבקשתו, לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 וחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות“).

זכות עיון במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, המשתמש, או מי מטעמו מיופה כוחו כדין, רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגר החברה אשר מזוהה ומשויך אליו, ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק, או למחוק אותו במקרים מתאימים. כדי לממש זכות זו, על המשתמש לשלוח בקשה אל החברה. החברה תבחן את פניית המשתמש ותשיב לה בהתאם למועדים הקבועים בחוק. ככל שתסרב החברה לבקשת המשתמש, יוכל המשתמש לערער בהתאם להוראות הדין.

שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מהאתר ומהמידע הנאסף במסגרתו, ואין להפריד אותה, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש. החברה שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. החברה תודיע למשתמשים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בעמוד הבית של האתר ו/או תשלח למשתמשים הודעה בנוגע לשינויים לכתובת הדוא”ל שנמסרה לחברה במסגרת השימוש באתר. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר או נשלחה, לפי המוקדם. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש באתר לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לכך שהשינויים יחייבו אותו. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.